ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Μελέτη – κατασκευή: 2015

Μελέτη Φωτισμού-Υλοποίηση: Γιάννης Ιωαννίδης – F93 Ioannidis Architectural Lighting