Κτίριο TenBrinke στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Κατασκευή: 2019

Φωτογραφίες: F93 Ioannidis Architectural Lighting

Μελέτη Φωτισμού: F93 Ioannidis Architectural Lighting 

Αρχιτέκτονες: A&D Architects and Designers, Κλέαρχος Μαλέας 

Το σύγχρονο κτίριο της TenBrinke σχεδιάστηκε κατά LEED v4 και πιστοποιήθηκε  με βαθμονόμηση GOLD. Επιλέχτηκαν κατάλληλα φωτιστικά σώματα, υψηλής απόδοσης με ποιοτικά φωτομετρικά χαρακτηριστικά και συστήματα διαχείρισης φωτισμού εξοικονόμησης ενέργειας. Μέριμνα δόθηκε στην μείωση της φωτορύπανσης και στα ανεπιθύμητα φαινόμενα στις γύρω κατοικίες (θάμβωση, ενοχλητικός εισερχόμενος φωτισμός στις κατοικίες- διαμερίσματα). Το αισθητικό αποτέλεσμα του εξωτερικού φωτισμού ανάδειξης κτιρίου συνέβαλε στην αρμονική ένταξη του κτιρίου στο υπάρχον δομημένο περιβάλλον και στη γεωμορφολογία της περιοχής.