Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου της καπνοβιομηχανίας “Παπαστράτος” σε κτίριο γραφείων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Μελέτη – κατασκευή: 2018-2019
Αρχιτεκτονική μελέτη: Α.Σ.Π.Α. – ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Α.Ε.
Μελέτη φωτισμού: LIGHTING ARCHITECTURE STUDIO
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εισόδου: Γιάννης Ιωαννίδης- F93 Architectural Lighting

Φωτογραφίες: Γιάννης Ιωαννίδης- F93 Architectural Lighting