Έκθεση αυτοκ/των και χώρος αναμονής ΛΑΜΔΑ ΣΤΑΡ ΑΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Μελέτη – κατασκευή: 2017 – 2018
Αρχιτέκτων: Θοδωρής Μακρυπόδης
Επίβλεψη: Ελένη Σίβα 
Μελέτη Φωτισμού-Υλοποίηση: F93 Ioannidis Architectural Lighting