ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ,ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

Η ομάδα της F93 είναι πολύ περήφανη που συμμετέχει στην Διεθνή Ημέρα του Φωτός, στις 16 Μαίου, χορηγόντας φωτιστικά σώματα για το εργαστήριο με τίτλο “ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ,ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ”. Για περισσότερες...